Dárkové předměty

s potiskem

Pro školáky, ručník se jménem

nebo s oblíbeným zvířátkem

 

ANO, potiskneme i ponožky :-)

 

Potisk triček, barevných i bílých

- profesionální grafika není v ceně!

V ceně potisku je základní rozvržení fotky na triko, tak jak ji pošlete. Pokud se bude zasahovat do grafiky, vyžádejte cenu předem.


» Odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

Adresát:

Prodávající: (jméno a příjmení/obchodní firma)

IČ:

Se sídlem:

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Dne …....…….jsem si na Vašich internetových stránkách/v internetovém obchodě ……..........……........

objednal zboží ….............................................................................................................……..,

číslo objednávky …....................………, v hodnotě …..…............................................................... Kč.

Objednané zboží jsem obdržel dne ……….............

 

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu,

která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět,

a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ……..........…. Kč a ……...............… Kč za poštovné

na můj bankovní účet číslo …..............................……….

nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V …….....................….  dne………..................

 

 

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele

   (podpis)

MDFlNmRm